Støt vores sponsorer – de støtter os

Kontingent

Kontingentsatserne er vedtaget på generalforsamling 2023.
Kontingent betales til klubbens konto: 9106-0000612464 med oplysning om medlemsnavn og hold.

Kontingentet inkluderer en kamptrøje med navn og nr. på ryg.

Hel sæsonHalv sæson
Kids850 kr.?
Teen850 kr.?
U15950 kr.?
U17950 kr.?
U201.400 kr.?
Mix1.100 kr.?
Senior1.400 kr.?
Liga2.000 kr.?
Kontingentsatser sæson 2023/2024

Kontingent forfalder senest den 1. oktober.

Nye spillere kan deltage i træningen i en måned, før man forpligter sig til at betale kontingent.

HUSK: skriv navn og hold ved kontingentbetaling!

For spillere, som betaler 1.400 kr. og derover i årlig kontingent,  kan kontingentet betales  i 2 rater, som forfalder til betaling senest 1. oktober og 1. februar.

For spillere, som betaler under 1.500 kr. i årlig kontingent, betales kontingent i 1 rate, som forfalder til betaling senest 1. oktober.

Der skal oprettes profil på minsport.volleyball.dk

Spillere betragtes som medlemmer, indtil disse melder sig ud ved at give skriftlig besked til formand eller kasserer. Vær særligt opmærksom herpå ved udmelding i løbet af sæsonen.
Vær opmærksom på karantæneregler ved klubskifte i sæsonen.

Spillere, som starter i løbet af sæsonen – dvs. senere end 1. november, kan få reduceret kontingent svarende til sæsonens restlængde. En sæson regnes fra august til og med april, dvs. 9 måneder.
Kontingent opdeles i halv sæson ved årsskiftet.

Alle spørgsmål om kontingent afklares af kasserer, i dialog med bestyrelsen

Hvis en spiller er i kontingentrestance, kan spilleren ikke deltage i generalforsamling, sociale aktiviteter, træning og turneringskampe med klubbens hold.

Kontingentrestancer kan medføre spærring for deltagelse i al organiseret idræt under DIF.