Hostet af MCB A/S

Indbydelse til:


Generalforsamling i Holstebro KFUM Volleyball
  
Mandag den 25. marts 2019 fra kl. 20.00 til senest 22.30 - i Pejsestuen ved Stadionhallen
  
•         Vil du bidrage til at vi får en bedre volleyballklub?
•         Ønsker du at klubben skal satse anderledes?
•         Eller du bare er nysgerrig, så kom til generalforsamlingen. Dér kan du få indflydelse!

Udklip af klubbens vedtægter (kan ses på hjemmesiden):
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, samt alle inviteret af bestyrelsen.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Indkomne forslag skal foreligge skriftligt hos formanden 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.
  
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år fremlægges af formanden til godkendelse
3.    Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse
4.    Fremlæggelse af næste sæsons målsætning til godkendelse
5.    Fremlæggelse af årets budget – herunder fastsættes kontingent for næste sæson, til godkendelse
6.    Valg af medlemmer samt 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Kristine og Gitte er på valg til bestyrelsen. Valg af kasserer. Valg i utide af medlem for 1 år.
7.    Eventuelt valg af medlemmer og suppleanter til diverse udvalg efter bestyrelsens skøn
8.    Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9.    Behandling af indkomne forslag
10.  Eventuelt
  
Der serveres lidt spiseligt samt kaffe/the/vand i løbet af aftenen.
  
PS: Der er ikke træning i hallen i tidsrummet, hvor klubben holder generalforsamling.
Herrer, damer og mix kan træne på en bane hver fra 18.15 til kl. 19.45.
  
Med venlig hilsen
fra bestyrelsen

  
                    
  
Kalender
24-03-2019
Serie 1/Jyllandsserierne Damer
Afgang stadion Hallen kl. 0915
Første kamp kl. 1100 - se mere i nyheder ..
Læs mere
30-03-2019
Aarhus 1900 - 2.div. Holstebro
Afgang: 08.15 fra Stadionhallen
Kampinformation
Kampnummer 120949
Ru ..
Læs mere
30-03-2019
Kidsvolleystævner i Vestjylland
Spilletider er normalt kl. 10-12.30 for level 0-2 og 12.30-17 for level  ..
Læs mere
Seneste nyt
24-03-2019
Kategori: Jyllandsserie Damer
JSD i kamp i Ikast
På billedet ses den professionelle kage  maker til stævnet.
Læs mere
23-03-2019
Kategori: 2. division Damer Vest
Holstebro KFUM Volley - Aalborg 1 (3-0)
Sæt cifre: (28-26)(25-23)(25-23)
Alle pigerne spillede en mega god ka...
Læs mere
21-03-2019
Kategori: Jyllandsserie Damer
T-plan for Ikast stævnet
Se i vedhæftet fil.
Læs mere
19-03-2019
Kategori: 2. division Damer Vest
Aalborg2 - Holstebor (3-1)
Sæt cifre: (23-25)(25-19)(25-12)(25-14)
Kampen lørdag gik desv&#...
Læs mere
09-03-2019
Kategori: Jyllandsserie Damer
JSD Damer i kamp for 2 gang
Sådan Holstebro juhu
Første kamp vundet 25-22 & 25-23
...
Læs mere