Hostet af MCB A/S

Indbydelse til:


Generalforsamling i Holstebro KFUM Volleyball
Mandag den 31. august 2020 kl. 19.30–20.30 i Stadionhallen
  
(Udsat fra 23. marts 2020 pga forsamlingsforbud)
  
Denne dag er der mulighed for træning for Damer kl. 18.30-19.30 og for Herrer/Mix fra kl. 20.30-22.
  
  
Hvorfor skal DU deltage i generalforsamlingen?
• Fordi du vil bidrage til at vi får en bedre volleyballklub
• Du kan komme med forslag til hvordan vi fx får mere sammenhold på tværs af holdene, at der kommer flere tilskuere til kampe og stævner – eller noget helt tredje.
• Er du bare nysgerrig, så er du også velkommen til generalforsamlingen. Dér kan du få indflydelse på klubben!

Udklip af klubbens vedtægter (kan ses i fuld længde på hjemmesiden):
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, samt alle inviteret af bestyrelsen.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Indkomne forslag skal foreligge skriftligt hos formanden 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. Formandens mail er axel_holm@hotmail.com
  
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år fremlægges af formanden til godkendelse
3. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse
4. Fremlæggelse af næste sæsons målsætning til godkendelse
5. Fremlæggelse af årets budget – herunder fastsættes kontingent for næste sæson, til godkendelse
6. Valg af medlemmer samt 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. - På valg er Jonas, Kathrine og Ellen. Jonas modtager genvalg. Bestyrelsen har fundet 2 kandidater til de ledige pladser.
7. Eventuelt valg af medlemmer og suppleanter til diverse udvalg efter bestyrelsens skøn
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
  
Bemærk at beretning, regnskab og målsætning for sæson 2020-21 udsendes til holdene via trænerne en uge før generalforsamlingen. Dermed kan vi på generalforsamlingen bruge tiden til at drøfte spørgsmål til punkterne, indkomne forslag, samt godkendelse og valg.
  
Med venlig hilsen fra bestyrelsen
  
  
Kalender
31-08-2020
Kids og Teen opstart
Sæson opstart for Kids og Teen.
Datoen kan dog ændres inden sæson opsta ..
Læs mere
31-08-2020
Opstart for DU18/21/senior

Læs mere
31-08-2020
Generalforsamling i Holstebro KFUM Volley
Generalforsamling i Holstebro KFUM Volleyball
Mandag den 31. august 202 ..
Læs mere
Seneste nyt
10-08-2020
Kategori: Klubben
Trænings C-19 information
Forholdsregler pga COVID-19 (jf Volleyball Danmark)
Til træning skal ...
Læs mere
10-08-2020
Kategori: Klubben
Generalforsamling i Holstebro KFUM Volleyball
Mandag d. 31-08-2020 kl. 19:30
Læs Indbydelse her i dok.

Læs mere
09-08-2020
Kategori: Klubben
Vigtig DU info.
Pga manglende trænere ser klubben sig nødsaget til at udsætte ops...
Læs mere
07-06-2020
Kategori: Klubben
Indendørs idræt
Fra mandag den 8. juni kan idrætsforeningerne igen åbne op for indend&...
Læs mere
10-04-2020
Kategori: 2. division Damer Vest
Rækkeinddeling 2020-2021
Der gøres opmærksomme på, at hold i 2.
Læs mere