Hostet af MCB A/S12. marts 2023

Generalforsamling i Holstebro KFUM Volleyball

Kategori: Klubben
Onsdag d. 29-03-2023 kl. 2030 i pejsestuen

• Vil du bidrage til at vi får en bedre volleyballklub?
• Ønsker du at klubben skal satse anderledes?
• Eller du bare er nysgerrig, så kom til generalforsamlingen. Dér kan du få indflydelse!

Udklip af klubbens vedtægter (kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden):
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, samt alle inviteret af bestyrelsen.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Indkomne forslag skal foreligge skriftligt hos formanden 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent

Beretninger for året
- Trænere
- Sponsorer
- Kulturperlen
- Bestyrelsen

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Fremlæggelse af næste sæsons målsætning til godkendelse

Fremlæggelse af budget for næste sæson til godkendelse

Valg til bestyrelsen
- Den nuværende bestyrelse består af: Matti (Formand), Jens (Næstformand), Nanna (Sekretær), Birk og Leo
o På valg er Nanna og Jens - Begge modtager genvalg
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
o Nuværende 1. suppleant og 2. suppleant er Mathilde Riis og Niels K - Begge modtager genvalg
- Klubbens nuværende kasserer er Lise Rægaard
o Lise - Modtager genvalg
o Valg af højre hånd til hjælp med medlemsregistrering og kontingentopkrævning
- Revisorer
o Ellen
o Mathilde
o Revisorsuppleant er Emma
Indkomne forslag:
- Kontingentstigning på f.eks. 100 kr.
- Kørepenge internt i klubben. Tiltænkt 2.div dameholdet.

Eventuelt

Med venlig hilsen fra bestyrelsenKalender
02-12-2023
1. Div. Bedsted - Holstebro
Afgang: 1230
Kampnummer 138185
Rundenummer 8
Række 1. Division Kvinde ..
Læs mere
09-12-2023
1. Div. Holstebro - Lyseng
Mødetid: 1330
Kampnummer 138186
Rundenummer 9
Række 1. Division Kvind ..
Læs mere
09-12-2023
Julefrokost
Sæt kryds i kalenderen til volley hygge
Læs mere
Seneste nyt
01-10-2023
Kategori: 1. division Damer
Holstebro KFUM Volleyball - Aalborg (3-2)
Sæt cifre: (18-25)(20-25)(25-23)(26-24)(15-11)
Billedet stråler ...
Læs mere
30-08-2023
Kategori: Klubben
NYE KLUBDRAGTER FRA CRAFT
KAN BESTILLES VIA LINKET I SPORT24 BILLEDET I SPONSOR BJÆLKEN

...
Læs mere
25-03-2023
Kategori: 1. division Damer
Randers VK - Holstebro KFUM Volleyball (0-3)
Sæt cifre: (13-25)(14-25)(14-25)
Igen viste Holstebro pigerne forskel...
Læs mere
24-03-2023
Kategori: 1. division Damer
Holstebro KFUM Volleyball i Dagbladet
Læs Artiklen her:
Holstebro: Et foster i uge 32 er cirka 38-40 centim...
Læs mere
10-03-2023
Kategori: 1. division Damer
Raptus - Holstebro (3-1)
Sæt cifre: (29-27)(25-22)(25-20)(29-27)
Holstebro  damerne ...
Læs mere