Hostet af MCB A/S12. marts 2023

Generalforsamling i Holstebro KFUM Volleyball

Kategori: Klubben
Onsdag d. 29-03-2023 kl. 2030 i pejsestuen

• Vil du bidrage til at vi får en bedre volleyballklub?
• Ønsker du at klubben skal satse anderledes?
• Eller du bare er nysgerrig, så kom til generalforsamlingen. Dér kan du få indflydelse!

Udklip af klubbens vedtægter (kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden):
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, samt alle inviteret af bestyrelsen.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Indkomne forslag skal foreligge skriftligt hos formanden 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent

Beretninger for året
- Trænere
- Sponsorer
- Kulturperlen
- Bestyrelsen

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Fremlæggelse af næste sæsons målsætning til godkendelse

Fremlæggelse af budget for næste sæson til godkendelse

Valg til bestyrelsen
- Den nuværende bestyrelse består af: Matti (Formand), Jens (Næstformand), Nanna (Sekretær), Birk og Leo
o På valg er Nanna og Jens - Begge modtager genvalg
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
o Nuværende 1. suppleant og 2. suppleant er Mathilde Riis og Niels K - Begge modtager genvalg
- Klubbens nuværende kasserer er Lise Rægaard
o Lise - Modtager genvalg
o Valg af højre hånd til hjælp med medlemsregistrering og kontingentopkrævning
- Revisorer
o Ellen
o Mathilde
o Revisorsuppleant er Emma
Indkomne forslag:
- Kontingentstigning på f.eks. 100 kr.
- Kørepenge internt i klubben. Tiltænkt 2.div dameholdet.

Eventuelt

Med venlig hilsen fra bestyrelsenKalender
01-04-2023
Holstebro KFUM - VK Raptus
2. Division Damer
Mødetid kl. 14:00
Tidspunkt
01-04-2023 kl. 15:30
  ..
Læs mere
01-04-2023
Mix Nord og Syd
1. april (NS-finale)     Vært søges (6 baner)
Læs mere
14-04-2023
Holstebro KFUM Volleyball´s store volley combi dag
NB:TILMELDINGEN KAN KUN SKE VIA TILMELDINGS LINKET I BUNDEN

Holstebro ..
Læs mere
Seneste nyt
26-03-2023
Kategori: Klubben
HUSK AT TILMELDE DIG/JER TIL COMBI FREDAGEN D. 14. april 2023
Her eller via linket på Facebook eller via kalenderen her på siden.
Læs mere
25-03-2023
Kategori: 2. division Damer Vest
Randers VK - Holstebro KFUM Volleyball (0-3)
Sæt cifre: (13-25)(14-25)(14-25)
Igen viste Holstebro pigerne forskel...
Læs mere
24-03-2023
Kategori: 2. division Damer Vest
Holstebro KFUM Volleyball i Dagbladet
Læs Artiklen her:
Holstebro: Et foster i uge 32 er cirka 38-40 centim...
Læs mere
24-03-2023
Kategori: 2. division Damer Vest
Billedet taler for sig selv

Læs mere
12-03-2023
Kategori: Klubben
Generalforsamling i Holstebro KFUM Volleyball
Onsdag d. 29-03-2023 kl. 2030 i pejsestuen

• Vil du bidrage t...
Læs mere